Verandering & Ontwikkeling van personen en organisaties

Van organisaties wordt continu verwacht dat zij zich aanpassen aan de veranderende wereld, en de ontwikkelingen van mensen. Sommige veranderingen kosten weinig moeite, andere hebben veel effect op de organisatie en je team. Ze kunnen gevolgen hebben op de processen, arbeidsethos, en daarmee ook op de effectiviteit en/of efficiency van de organisatie. Dit vraagt wat van jou, je leiderschap en je bedrijf.

Inn-Zicht is enthousiast en sterk betrokken, en verdiept zich in de uitdagingen van de mensen en organisaties waarvoor ze werkt. Samen zoekt ze naar oplossingen. Inn-Zicht zet daarvoor haar kennis en creativiteit in. Afhankelijk van wat nodig is, wordt een aanpak voorgesteld. Door haar ervaring is zij in staat te schakelen tussen wat nodig is en ziet zij de impact daarvan op de praktijk. Gedurende een traject is er altijd nauw contact en wordt er ingespeeld op de actuele ontwikkelingen.

Als extern onafhankelijk klankbord helpt Inn-Zicht je om richting te geven, je visie scherper te krijgen, prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Je hebt volop ideeën en ambities, maar in de hectiek van alle dag word je geleefd, en lukt het niet om op bepaalde gebieden voortuitgang te boeken. Met haar doortastende en resultaatgerichte no-nonsense aanpak, komt Inn-Zicht snel tot de kern.

Inn-zicht biedt begeleiding vanuit het perspectief:
Technische bedrijfskunde, Leiderschap, Lean six Sigma, Arbeidsomstandigheden, Verlies(verander)kunde, Bedrijfsmaatschappelijk werk en Drijfveren analyse. (Bij bedrijfsmaatschappelijk werk met name de impact en effect dat een organisatie/ leiderschap heeft op verzuim en hieraan gerelateerd verzuim). Inn-Zicht zet dit zowel in voor organisatie- en team-vraagstukken, als voor persoonlijke en individuele vraagstukken.

Wil jij verkennen of Inn-Zicht iets kan betekenen voor vraagstukken die bij jou spelen?