Bedrijfsmaatschappelijk werk

Deze pagina is onder constructie

Het verschil tussen coaching en bedrijfsmaatschappelijk werk is tweezijdige partijdigheid, dit houdt in dat zowel de belangen van de cliënt als de organisatie worden behartigd. Hoewel persoonlijke zaken nooit worden gedeeld, zonder toestemming, vindt er bij bedrijfsmaatschappelijk werk meer terugkoppeling plaats, en is er contact over de doelstellingen vanuit de organisatie. Wilt u begeleiding voor uw medewerker waarbij beide belangen worden behartigd, dan is dit mogelijk. Vooraf wordt dit duidelijk vastgelegd zowel voor de organisatie, als voor de client, als voor Inn-Zicht is het belangrijk heldere uitgangspunten vast te leggen.
Zonder deze afspraak is er sprake van coaching.

Op deze pagina gaat Inn-Zicht uitleggen op welke delen van bedrijfsmaatschappelijk Katja is gespecificeerd en waar haar ervaring ligt.


Katja heeft een opleiding voor bedrijfsmaatschappelijk werk.

Nu al behoefte aan een toelichting?